Hiç şüphe yok ki, bir arzunun yerine getirilmesi keyif getirir; ama o zaman ‘kimin için?’ sorusu ortaya çıkar.
Bu soruyu görüyor musunuz: Kimin için?

Jacques Lacan, 1962.

Son yazılar

Aşk ve Bilinçdışı Bilgi – I

Freud ve Lacan çalışmalarında yalnızca aşk ve partnerler arasındaki karmaşık ilişkiyi aydınlatmakla kalmadı, aynı zamanda Freud ve Lacan’ın keskin müdahaleleri de aşk hakkında bize bazı önemli açıklamalar verdi. Zamanımızın kapitalist söylemi ve Babanın Adı’nın zayıflamasıyla, narsisizmin eşi görülmemiş yükselişi, aşkı daha da karmaşık hale getirdi ve mevcut kültürel zamanımızın sahnesini hazırladı. Burada iki durum var; […]

Lacan’da Aktarımın Üç Ötekisi

Lacan, her biri aktarımda faaliyet gösteren ve kendi özel keyif türünü vaat eden üç temel Öteki türü tanımlar. Birinci olarak, İmgesel öteki; temelde öteki bir kişidir, bir eşittir (arkadaş, meslektaş, rakip, düşman), ve kişinin İmgesel bir ötekinden aldığı keyif, narsisistik projeksiyonun yanı sıra rekabet, saldırganlık ve nefretin keyfini içerir. İkinci olarak Sembolik Öteki; bir otorite […]

Lacan’ın ‘’Psikanalizde Konuşma ve Dilin İşlevi ve Alanı’’ Metninde Yorumlama Tekniği Üzerine Kısa Notlar

İnsan konuşan bir varlık olarak tanımlanıyorsa, bu tanım insanın kelimelerle özel ilişkisi olduğundandır. Kelimeler bir şekilde insanın kaderini belirler; onlar aracılığıyla aşık olunur, onlar üzerinden yas tutulur. Lacan’ın Écrits adlı eseri içerisinde yer alan ‘’Psikanalizde Konuşma ve Dilin İşlevi ve Alanı’’ makalesi tam da bu meseleyi ele alan metinlerden biridir. Belirtmeliyim ki, bu yazıda olan […]

Yeni içerik doğrudan gelen kutunuza iletilsin.