Hiç şüphe yok ki, bir arzunun yerine getirilmesi keyif getirir; ama o zaman ‘kimin için?’ sorusu ortaya çıkar.
Bu soruyu görüyor musunuz: Kimin için?

Jacques Lacan, 1962.

Son yazılar

Kıskançlık ve Yas Üzerine – I

“(Kıskançlık) temelde üzüntüden, sevilen nesneyi yitirme düşüncesinden kaynaklanan acıdan ve diğer incinmelerden ayrılabildiği sürece narsisistik yaralanmadan, ayrıca başarılı rakibe karşı düşmanlık duygusu ve kişinin kendi benliğini yitiminden sorumlu tutmaya çalışan az ya da çok miktardaki özeleştiriden oluştuğu kolayca görülebilir.’’  (Freud,1921) Kıskançlığın psikanalitik açıdan bu konumu, normal bir affekt olduğu şeklindeki bu gözlemle başlar. Bu bize…

Psikanalizde Yorumlama, Aktarım ve Psikanalistin Öznelliği Üzerine

Yorumlama işlevini gösterenin bakış noktasından ele alırsak, yorumlamanın amaçlarından birinin gerçekte ne olduğunu yansıtabiliriz. Lacan’a göre, yorumlama, gösterenlerin senkronizasyonunda bir şey açığa çıkarmalı ve böylece belirli bir “tercüme” (yani, diğer gösterenlerin üretimi) olasılığını üretmeli veya getirmelidir.  Şöyle diyor Fink: ‘’ Dolayısıyla, kehanetvari konuşma olarak yorum, analizan tarafından tamamıyla anlaşılamayacak yorum anlamına gelmez; aksine, yorumun kendi…

Aşk ve Bilinçdışı Bilgi – II

Bu kısa metinde Freud’un makalesinden ünlü bir parçayı ele almaya çalışacağım: ‘’Güçlü bir bencillik hastalanmaya karşı bir korumadır ama son erimde hastalanmamak için sevmeye başlamamız gerekir ve eğer bir engellenme sonucu sevemezsek hastalanmamız kaçınılmazdır.‘’ – S. Freud, Narsisizm: Üzerine Bir Tanıtım Sürekli paylaşın ve sevmeye/aşka teşvik etmek amaçlı kullanılan bu sözü, gerçekten Freud, bu anlamda…

Yeni içerik doğrudan gelen kutunuza iletilsin.