Yas, Depresyon ve Tekrar

Çağımız psikopatolojilerine güncel yöntemlerle, çeşitli tekniklerle farklı yorumlar getirilmiştir. Bu teknikler çeşitli görüngüleri hedef almaktadır ve farklı terapi planları ile bir amaca yöneliktir. Her dönemde olduğu gibi, günümüzde de ‘’popüler psikopatolojiler’’ için çeşitli cevaplar üretilirken, psikanaliz bu cevaplar arasında hep bir sınava tabii tutulmuştur. Etkinliği, teorisi ve sonuçları her daim sorgulanmıştır. Yüz yılı aşkındır aktif“Yas, Depresyon ve Tekrar” yazısının devamını oku

Tekrarlama Zorlantısı:Tuche ve Automaton Farkı

Lacan’ın 11. semineri içerisinde bulunan Tukhe ve Automaton bölümü çok önemli bir işleve sahip. Aslında ister temel fantezi olsun, ister bilişsel şemalar, ister bağlanma stili veya karşılıklı ilişkisel tekrar olsun. Tüm bunlar Lacancı bir bakış açısından, bu tekrar gösterenler zinciri içinde gerçekleşir ve automaton düzenindedir. Freud’un ”Haz İlkesinin Ötesinde” isimli makalesinin giriş bölümünde şu sorulur:“Tekrarlama Zorlantısı:Tuche ve Automaton Farkı” yazısının devamını oku

Lacan’ın Son Dönemi; Semptom, Sinthome ve Psişik Gerçeklik

Lacan’ın çalışmalarının son dönemi klinik açıdan en yenilikçi dönemidir. Düşünceleri her zamankinden daha karmaşık olmak ile birlikte ilk dönem ve 64 sonrası klinik bakış açılarına meydan okumaktadır. Simgeselin önemini azaltarak Gerçeği aynı oranda işin içine dahil etmesi yenilikçi refleksif harekerini gösteriyor. 1970’lerden önce Lacan’ın çalışması, G, S ve İ’in (Gerçek, Simgesel ve İmgesel) üç düzlemine“Lacan’ın Son Dönemi; Semptom, Sinthome ve Psişik Gerçeklik” yazısının devamını oku

Jacques-Alain Miller tarafından Kartelde aktarım üzerine

Kartelde aktarımla ilgili hassas meseleyi gündeme getirmeye cesaret edemiyorum. Sokratik aktarımın yapısını biliyoruz, ancak karteldeki aktarımda ne olur? a’da  $’ye aktarım-çalışması var, ancak kartel uzarsa, çalışma-aktarımı olur. Bu formülü doğrulayacak olan şey, Lacan’ın öğretisinde sürdürdüğü konumdur: bilmeye teşvik etmek, ancak bir analizan konumundan ve yalnızca Freud’un çalışmasından bahsetmek. Bu nedenle, karteldeki nesneye hak ettiği yeri“Jacques-Alain Miller tarafından Kartelde aktarım üzerine” yazısının devamını oku

Miller’a Göre Semptomun Lacanyen ve Freudyen Yorum Farkı

Freudyen yorum aslında bir çeviridir. Freud onu rüyalarla ilgili olarak icat etti ve oradan başlayarak bilinçdışının tüm oluşumlarına yayıldı. Lacan’ın söylediği gibi, histeriklere itaatkar olan Freud, kodlanmış bir mesajı deşifre ettiğiniz gibi rüyaları, sürçmeleri ve esprileri o şekilde deşifreye/okumaya geldi. Lacan’daki yorumlama doktrininin, kodlu mesajların deşifre edilmesini, Öteki’nin söylemi alanı içinde biçimlendirilmesini içeren bütün bir“Miller’a Göre Semptomun Lacanyen ve Freudyen Yorum Farkı” yazısının devamını oku

Stijn Vanheule’un Psikanalitik Psikoz Klinliğine Giriş Yorumları için ön Hazırlık Notları

            Psikoz, nevrozun diyalektik potansiyeli ile karşılaştırıldığında belirli bir ataleti/devinimsizliği vardır. “Diyalektik” dediğimizde sadece felsefeden bahsettiğimizi düşünmeyin; vaka sunumlarında diyalektiğin ne anlama geldiğini gerçekten görebilirsiniz. Psikozda, gerçek bir konuşma, yani bir diyalektiği ima eden yaratıcı bir konuşma bulamayız. Bu yüzden men etme, bastırmadan ayırt edilebilir: men etme, diyalektik olmayan bir olumsuzlama şeklidir. Orada diyalektik olumsuzlamayı“Stijn Vanheule’un Psikanalitik Psikoz Klinliğine Giriş Yorumları için ön Hazırlık Notları” yazısının devamını oku

Lalangue’ın Travması ve Psikotik İcat Üzerine Kısa Notlar

Miller psikoz ile ilgili konuşmasına şöyle başlar: ”Size, icadın psikozda en temel olan şey tarafından nasıl şartlandırıldığını gösteren, Lacan’ın 3. Seminerin’den sayfa 250’deki [İngilizce çevirisinin],  bir pasajı hatırlatmak isterim: psikotik özne, en biçimsel boyutunda […] saf bir gösteren olarak dil ile doğrudan bir ilişki içindedir ve […] bunun etrafında inşa edilen her şey yalnızca birincil“Lalangue’ın Travması ve Psikotik İcat Üzerine Kısa Notlar” yazısının devamını oku

Sembolik Yasanın Beş Kaydı

Lacan’nın seminlerinin ve çalışmalarının başlangıcına dikkat edildiğinde Simgesele ve bundan mütevellit Yasaya karşı büyük bir ilgi var. ”Öteki’nin Öteki’si Yoktur”a gelene kadar bize – dilde, sözde, söylemde –  farklı yasaları tanımlamayı öğretti: Ve bunların oluşturduğu kümenin gösterinine büyük harfli Yasa diyebiliriz. Lacan tarafından kullanılan ve yasaya ilgisini açıkça ifade eden tüm bu yasaları sınıflandırmaya çalışmak“Sembolik Yasanın Beş Kaydı” yazısının devamını oku

Tedavinin Yönü ve Gücünün İlkeleri üzerine

Lacan’ın Yazılar isimli kitabında bulunan Tedavinin Yönü ve Gücünün İlkeleri başlıklı metininde Bugün Analiz Yapalanlar Kim? başlıklı bir bölüm vardır. Bu bölümün 2. maddesi oldukça kuvvetlidir. Klinik içinde analistin konumunu ve tedavide neyi yönlendirdiğini sorgular. Lacan, analistin hastayı değil, tedaviyi mutlaka yönlendirmesi gerektiğini belirtir. Bunu günah çıkarmaya benzeyen, bir itirafçının sözde normdan uzaklığını ölçen dini,“Tedavinin Yönü ve Gücünün İlkeleri üzerine” yazısının devamını oku

”Bir Çocuk Dövülüyor” Ya da Ferenczi’nin ”Küçük Bir Horoz” Vakası

Bana göre psikanaliz tarihinde ”Küçük Hans” kadar önemli bir vaka olan, psikanalist Ferenczi’nin ’’Küçük Bir Horoz’’ vakasına bakacağız. Bu vakanın önemi, sapkın bir öznenin vakası olmasından kaynaklanıyor. Hans bir fobi ile karakterize edilirken, Arpad adlı bu çocuk bir sapkınlıkla karakterizedir. Vakayı Ferenczi’nin belgelerinden aktarayım;             ‘’Psikanalize olan ilgisini sürdüren eski bir hastam, ilgimi küçük bir“”Bir Çocuk Dövülüyor” Ya da Ferenczi’nin ”Küçük Bir Horoz” Vakası” yazısının devamını oku