• Lacan’ın ‘’Psikanalizde Konuşma ve Dilin İşlevi ve Alanı’’ Metninde Yorumlama Tekniği Üzerine Kısa Notlar

  İnsan konuşan bir varlık olarak tanımlanıyorsa, bu tanım insanın kelimelerle özel ilişkisi olduğundandır. Kelimeler bir şekilde insanın kaderini belirler; onlar aracılığıyla aşık olunur, onlar üzerinden yas tutulur. Lacan’ın Écrits adlı eseri içerisinde yer alan ‘’Psikanalizde Konuşma ve Dilin İşlevi ve Alanı’’ makalesi tam da bu meseleyi ele alan metinlerden biridir. Belirtmeliyim ki, bu yazıda olan…

 • Bilinçdışının Yasaları Üzerine Kısa Notlar

  Lacan, Freud’u temel alarak, gösterenleri eklemlemek için iki yol önerir ve onları “bilinçdışının yasaları” olarak adlandırır. Dilbilimsel bakış açısından, Freud’un Düşlerin Yorumu’nda tarif ettiği yoğunlaşma ve yer değiştirmeye karşılık gelen bilinçdışının yasalarını önerir: metafor ve metonimi. Lacan, Freud’un yoğunlaşma dediği şeyin, gösterenlerin üst üste binmesi, yani şiirlerde bulduğumuz gibi bir gösterenin başka bir gösterenle değiştirilme…

 • Yas, Depresyon ve Tekrar

  Çağımız psikopatolojilerine güncel yöntemlerle, çeşitli tekniklerle farklı yorumlar getirilmiştir. Bu teknikler çeşitli görüngüleri hedef almaktadır ve farklı terapi planları ile bir amaca yöneliktir. Her dönemde olduğu gibi, günümüzde de ‘’popüler psikopatolojiler’’ için çeşitli cevaplar üretilirken, psikanaliz bu cevaplar arasında hep bir sınava tabii tutulmuştur. Etkinliği, teorisi ve sonuçları her daim sorgulanmıştır. Yüz yılı aşkındır aktif…

 • Tekrarlama Zorlantısı:Tuche ve Automaton Farkı

  Lacan’ın 11. semineri içerisinde bulunan Tukhe ve Automaton bölümü çok önemli bir işleve sahip. Aslında ister temel fantezi olsun, ister bilişsel şemalar, ister bağlanma stili veya karşılıklı ilişkisel tekrar olsun. Tüm bunlar Lacancı bir bakış açısından, bu tekrar gösterenler zinciri içinde gerçekleşir ve automaton düzenindedir. Freud’un ”Haz İlkesinin Ötesinde” isimli makalesinin giriş bölümünde şu sorulur:…

 • Lacan’ın Son Dönemi; Semptom, Sinthome ve Psişik Gerçeklik

  Lacan’ın çalışmalarının son dönemi klinik açıdan en yenilikçi dönemidir. Düşünceleri her zamankinden daha karmaşık olmak ile birlikte ilk dönem ve 64 sonrası klinik bakış açılarına meydan okumaktadır. Simgeselin önemini azaltarak Gerçeği aynı oranda işin içine dahil etmesi yenilikçi refleksif harekerini gösteriyor. 1970’lerden önce Lacan’ın çalışması, G, S ve İ’in (Gerçek, Simgesel ve İmgesel) üç düzlemine…

 • Jacques-Alain Miller tarafından Kartelde aktarım üzerine

  Kartelde aktarımla ilgili hassas meseleyi gündeme getirmeye cesaret edemiyorum. Sokratik aktarımın yapısını biliyoruz, ancak karteldeki aktarımda ne olur? a’da  $’ye aktarım-çalışması var, ancak kartel uzarsa, çalışma-aktarımı olur. Bu formülü doğrulayacak olan şey, Lacan’ın öğretisinde sürdürdüğü konumdur: bilmeye teşvik etmek, ancak bir analizan konumundan ve yalnızca Freud’un çalışmasından bahsetmek. Bu nedenle, karteldeki nesneye hak ettiği yeri…

 • Miller’a Göre Semptomun Lacanyen ve Freudyen Yorum Farkı

  Freudyen yorum aslında bir çeviridir. Freud onu rüyalarla ilgili olarak icat etti ve oradan başlayarak bilinçdışının tüm oluşumlarına yayıldı. Lacan’ın söylediği gibi, histeriklere itaatkar olan Freud, kodlanmış bir mesajı deşifre ettiğiniz gibi rüyaları, sürçmeleri ve esprileri o şekilde deşifreye/okumaya geldi. Lacan’daki yorumlama doktrininin, kodlu mesajların deşifre edilmesini, Öteki’nin söylemi alanı içinde biçimlendirilmesini içeren bütün bir…

 • Lalangue’ın Travması ve Psikotik İcat Üzerine Kısa Notlar

  Miller psikoz ile ilgili konuşmasına şöyle başlar: ”Size, icadın psikozda en temel olan şey tarafından nasıl şartlandırıldığını gösteren, Lacan’ın 3. Seminerin’den sayfa 250’deki [İngilizce çevirisinin],  bir pasajı hatırlatmak isterim: psikotik özne, en biçimsel boyutunda […] saf bir gösteren olarak dil ile doğrudan bir ilişki içindedir ve […] bunun etrafında inşa edilen her şey yalnızca birincil…

 • Sembolik Yasanın Beş Kaydı

  Lacan’nın seminlerinin ve çalışmalarının başlangıcına dikkat edildiğinde Simgesele ve bundan mütevellit Yasaya karşı büyük bir ilgi var. ”Öteki’nin Öteki’si Yoktur”a gelene kadar bize – dilde, sözde, söylemde –  farklı yasaları tanımlamayı öğretti: Ve bunların oluşturduğu kümenin gösterinine büyük harfli Yasa diyebiliriz. Lacan tarafından kullanılan ve yasaya ilgisini açıkça ifade eden tüm bu yasaları sınıflandırmaya çalışmak…

 • Tedavinin Yönü ve Gücünün İlkeleri üzerine

  Lacan’ın Yazılar isimli kitabında bulunan Tedavinin Yönü ve Gücünün İlkeleri başlıklı metininde Bugün Analiz Yapalanlar Kim? başlıklı bir bölüm vardır. Bu bölümün 2. maddesi oldukça kuvvetlidir. Klinik içinde analistin konumunu ve tedavide neyi yönlendirdiğini sorgular. Lacan, analistin hastayı değil, tedaviyi mutlaka yönlendirmesi gerektiğini belirtir. Bunu günah çıkarmaya benzeyen, bir itirafçının sözde normdan uzaklığını ölçen dini,…